“Parfüm” Nedir?

 

Parfüm hoş koku ve aromalar veren özütlerden oluşan bir karışımdır. Parfümün işleyişi için bu özütlerin burundaki koku alma hücrelerini uyaracak uçucu maddeler olması gereklidir.

 

Parfüm hoş koku ve aromalar veren özütlerden oluşan bir karışımdır. Parfümün işleyişi için bu özütlerin burundaki koku alma hücrelerini uyaracak uçucu maddeler olması gereklidir.

KOKU DUYUSUNU ANLAMAK

Koku duyusu burundaki iki ana bölgede yerleşik olan koku alma hücrelerine temas eden moleküllerin sinirler vasıtasıyla beyine taşınması ile oluşur.


Aksi düşünülse bile; insanların koku duyusu oldukça gelişmiştir ve milyarlarca hatta trilyonlarca defa dilüte edilmiş olsalar dahi pek çok koku molekülü insanlar tarafından hissedilebilir.